Over ons

Koffiestories bestudeert en presenteert het koffie-erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Samen met diverse partners, uit het erfgoedveld en daarbuiten, zet het in op onderzoek, (digitale) registratie en experiment met participatief documenteren en waarderen van materieel en immaterieel koffie-erfgoed. Publieksgerichte en participatieve acties zoals de reizende en online expo’s, de tentoonstelling in de Plantentuin, dialoogtafels en een publicatie belichten het koffie-erfgoed vanuit verschillende invalshoeken.

Contacteer ons

Heb je vragen of wens je graag wat vrijblijvende informatie?
Laat het ons weten!

Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)
Telefoon: +32 (0)16 32 35 25
E-mail: contact@cagnet.be

Beschrijving van de afbeelding

Project

Met Koffiestories streven CAG, Plantentuin Meise, het Koninklijk Verbond van Koffiebranders en Cera naar een kwaliteitsvolle cultureel-erfgoedbeleving rond koffie: zowel in de diepte als in de breedte, laagdrempelig en participatief, met aandacht voor duurzaamheid en diversiteit in talloze facetten. Het project werkt gericht samen met erfgoedorganisaties en partners die erfgoed niet als kerntaak hebben. Dit project wordt gerealiseerd met steun van de Vlaamse overheid.

Mannen aan het werk in de koffiebranderij van Delhaize, omstreeks 1890. Collectie Archief Delhaize, Brussel.

 

Beschrijving van de afbeelding

Partners

Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) beschikt over jarenlange ervaring met erfgoedprojecten. Het kenniscentrum is gespecialiseerd in het verleden en erfgoed van landbouw, voeding en platteland en werkt vanuit een integrale en geïntegreerde visie rond erfgoed. CAG is initiatiefnemer en trekker van het project Koffiestories. Het heeft collecties met koffie-erfgoed in kaart gebracht en geregistreerd en erfgoedliefhebbers begeleid in hun zoektocht naar verborgen materiaal en tradities en gebruiken rond koffie.

Plantentuin Meise, in 2014 omgevormd tot Agentschap Plantentuin Meise door de Vlaamse overheid, is gespecialiseerd in plantenconservatie, plantenonderzoek en milieueducatie. De Plantentuin ondersteunt met wetenschappelijke expertise en de uitgebreide referentiecollectie het project Koffiestories. De Plantentuin is in het voorjaar van 2021 het unieke decor voor een tentoonstelling over koffie.

Koffiecafé, het Koninklijk Verbond van Koffiebranders verenigt de koffiebranders en bedrijven die gebrande koffie op de Belgische markt afzetten en verdedigt hun belangen. Daarnaast informeert het zijn leden over wetenschappelijke, wettelijke, economische, commerciële en technische aspecten van het koffiebranden. In het kader van Koffiestories stelde Koffiecafé zijn expertise ter beschikking van het project. Omgekeerd informeerde het verbond haar leden over de erfgoedwaarde van koffie.

Cera is een van de grootste coöperaties van België. De organisatie brengt mensen, middelen en organisaties samen, bundelt krachten en realiseert waardevolle projecten die zich situeren in 7 domeinen: armoedebestrijding en sociale inclusie, kunst en cultuur, land- en tuinbouw, coöperatief ondernemen, zorg in de samenleving, onderwijs en jeugdwerk en microfinanciering en - verzekering in het zuiden. Het project Koffiestories vindt aansluiting bij meerder facetten.

Bloeiende koffieplant met koffiebessen, 1774. Wellcome Collection nr. 23987i.

Beschrijving van de afbeelding

Tradities en gebruiken

Koffiestories zet actief in op het sensibiliseren en inspireren van organisaties en gemeenschappen rond het borgen van immaterieel erfgoed en vakmanschap rond koffie. Aandacht gaat hierbij uit naar zowel het branden en zetten van koffie, als de tradities waarbij het verbindend vermogen van koffie centraal staat. Hiervoor werkt het project nauw samen met de Werkplaats immaterieel erfgoed (WIE). WIE beschikt over uitgebreide kennis en expertise inzake (omgang met) immaterieel cultureel erfgoed. Het stelt zijn expertise en netwerk ter beschikking van ‘Koffiestories’.

Jiote Kashun schenkt koffie volgens de Ethiopische traditie.

Beschrijving van de afbeelding

Reizende expo

Deze partners werken mee aan de reizende expo 'Koffiestories'.
Het Bakkerijmuseum in Veurne, het BELvue museum in Brussel en de erfgoedcel Mijn-Erfgoed (regio Genk) zullen elk om beurt de reizende expo huisvesten en activiteiten organiseren voor een breed en divers publiek.
Het Huis van Alijn, het museum van het dagelijkse leven in Gent, zal in de herfstvakantie (november 2020) een publieksactiviteit organiseren rond koffie en rouwverwerking. De gekende koffietafel staat hierbij centraal.